УКРАЇНА – ВІХИ ІСТОРІЇ


ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ       ПИСЬМЕННИКІВ


Хочемо познайомити Вас з  кращими творами відомих письменників, які розповідають про різні періоди в історії України — з часів  наших предків  скіфів, Київської Русі до наших днів.
Підвищений інтерес у літературі до історичного минулого був викликаний не тільки необхідністю осмислити і популяризувати величезний фактичний матеріал, видобутий істориками, а й воскресити в пам'яті читачів героїчні епізоди боротьби народних мас за свободу і незалежність.
Писати історичні романи це складна справа. Бо Історія дама примхлива, вона не завжди є такою, якою її хочуть бачити. Писати романи про історію України справа дуже-дуже складна, бо наша історія це роки й століття, коли ми, українці, не знали, що таке правдива інформація про рідну державу. А що ж тоді казати про людину, яка береться за воістину титанічну справу розповісти читачеві про найскладнішу і найсуперечливішу сторінку минулого країни? Мабуть, це не просто смілива людина, це людина, яка розуміє, у чому є святий обов’язок письменника перед його читачами розповідати правду.
Всіх тих, хто цікавиться історією своєї країни і хоче більше дізнатися про її творців, ми запрошуємо завітати у нашу бібліотеку.

                              1розділЗАГЛЯНЬМО У СИВУ ДАВНИНУ (СКІФІЯ) 

     
             Скіфи – давній народ, що в VII – III ст.  до  н.  е.  заселяв  Північне Причорномор’я. У VI – V ст. до н. е.  вони  створили  велику  державу  від Дністра до Дону. На ранніх  етапах  своєї  історії  скіфи  становили  союз племен, куди входили три племінні підрозділи,  кожен  з  яких  мав  власну
територію і перебував під владою свого вождя.
            У скіфів існувало рабство, чисельність рабів поповнювалася  за  рахунок полонених. Також у них була  деспотична  царська  влада.  Царі  виконували судові, а частково і  жрецькі  функції.  Однак  кандидатура  царя  і  його наступників  затверджувалася  народними  зборами.  Вони,  а   також   Рада старійшин і племінних вождів розв’язували важливі державні питання.
             Територія держави поділялася  на  номи,  що  ймовірно  були  племінними територіями, які населяли різні кочові й осілі скіфські та  інші  племена. Правова система грунтувалася головним чином на звичаях, рішеннях  народних зборів, а також постанов царів. Наприкінці II –  початку  III  ст.  н.  е. Скіфія як політичне об’єднання перестала існувати.

 Білик І. Дикі білі коні : роман / Іван Білик . – К. : АСК, 2007. – 320 с. – (Український історичний роман).

     Цей історичний роман відомого українського письменника, лауреата Шевченківської премії Івана Білика є першою книгою його знаменитої скіфської трилогії. Як і попередні твори автора — "Меч Арея" і "Похорон богів", — він знову веде нас у глибини минувшини. З далекої історії, з тисячоліть, що видаються сьогодні майже вічністю, долинає золотий гомін скіфів — наших предків, які розгромили іранців-персів та їхнього царя Да-рія. Головні герої роману — діти і онуки цих переможців. Читачів зачарує далекий світ наших пращурів, невідомий і загадковий. Ця книга — подарунок і відкриття для всіх, хто цікавиться історією.
І. Не дратуйте грифонів: роман / Іван Білик . – К. : АСК, 2006. – 464 с. – (Український історичний роман).
Історичний роман відомого українського письменника, лауреата Шевченківської премії Івана Білика «Не дратуйте ґрифонів» є другою книгою його знаменитої скіфської трилогії.
Осмислюючи історичні факти і події, письменник подає своє бачення історії наших предків — скіфів. Головні герої роману їх діти й онуки, які розгромили іранців-персів і їхнього царя Дарія. У центрі оповіді — конфлікт між двома братами Осмогрудом і Соболем. Як вирішиться цей конфлікт? Що переможе — поклик рідної крові чи закон матірної землі?
Нетрадиційний підхід до розкриття історії, характерна мова і стиль роблять оповідь цікавою не тільки для шанувальників творчості І. Білика, а й широкого читацького загалу.
Роман був удостоєний Всеукраїнської літературної премії за найкращий роман року (1993).
 Білик І. Цар і раб : роман / Іван Білик . – К. : АСК, 2007. – 464 с. – (Український історичний роман).
Цей історичний роман Івана Білика — третя книга з трилогії про скіфів «Дикі білі коні» і «Не дратуйте ґрифонів».
Головний герой роману відомий з історії Салмак, заручник від Великого князя при дворі боспорського царя Персіда. На Боспорське царство накинули око зразу дві імперії — Римська і Понтійська начолі з царем Мітрідатом. Хто переможе… Лев чи Тигр? І чий бік у цьому кривавому герці візьмуть інші герої роману.
Серед археологічних знахідок того часу (а це кінець II ст. до н. е. ) — срібна монета, на одному боці якої зображені профіль молодого чоловіка і напис «Салмак», а на другому — «Місто Сонця». Це правда чи черговий знак історії? Чи міг раб стати царем? А рабиня й гетера, хоча вона й незрівнянна красуня Єлена Прекрасна — царицею бодай на день.
 Чемерис В. Смерть Атея : історичний роман / Валентин Чемерис. – Харків : Фоліо, 2011. – 380с. (Історія України в романах)
«Атей, який воював з Філіппом, сином Амінти, мабуть, був господарем усіх тутешніх варварів» — так писав грецький історик Страбон. А інший історик, римлянин Помпей Трог, зазначав, що Атей «на рівних вів переговори з Філіппом Македонським». Зі слів поважних істориків ми знаємо, що скіфський цар Атей, який жив у IV столітті до н.е. був людиною, якнайменше, неординарною. І дійсно, саме при ньому Скіфія досягла піку своєї могутності. Військо Атея було непереможним, ніхто не міг встояти на його шляху. Про цю людину, про те, як жили наші далекі предки — скіфи, розповідає у своєму романі відомий український письменник Валентин Чемерис.

2 розділ.КИЇВСЬКА РУСЬ: ВЕЛИЧНІ ПОСТАТІ КНЯЖОЇ ДОБИ 
(882 – 1240р.р.)


     З кінця IX ст. Руська земля стала центром, політичним і територіальним ядром утворення єдиної держави східних слов’ян, що закріпила за собою назву Русь. У процесі формування класового суспільства східні слов’яни перейшли від первіснообщинного ладу до феодального, обминувши рабовласницький.
           Утворення Київської держави  супроводжувалось  формуванням  феодального права. Уже з X ст. з’являється князівське законодавство. Особливе значення мають статути князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого,  які  внесли важливі нововведення у фінансове, сімейне і кримінальне право.
            Законодавство  у  Київській  Русі  мало  достатньо  розвинену   систему цивільно-правових  норм.  У   статтях   Руської   Правди   йшлося   про встановлення права власності не тільки на землю й угіддя, а  й  на  рухоме майно.
Білик І. Меч Арея : роман / Іван Білик . – К . : А. С.К., 2005. — 384 с.
Головний герой роману київський князь Богдан Гатило — прототип гунського царя Аттіли — цілком реальної, історичної особи. Саме його автор «селить» у пра-Києві, а літописних гунів зображує безпосередніми предками українців. Саме той факт, що на карті пізньої античності серед кельтів, готів, скіфів, сарматів, фракійців, балтів Іван Білик знайшов місце і нашим предкам, найбільше і спантеличив радянських ідеологів, вважає історик Олена Апанович. Тоді письменнику інкримінували «оспівування і романтизацію минувшини, якої не було, «фальшування історії», хоча автор свою позицію і обгрунтував у післямові — «Аксіомах недоведених традицій»: «В «Аксіомах» я кілька разів згадував, що Геродот був в Україні. Не було їм до чого придертися, так вони до України причепилися: «Яка Україна? Не було тоді України». І тут же, у своїх виданнях, пишуть, що Геродот був у Таджикистані. Так, Таджикистан був, а України, виходить, не було? Або писали, що «українська нація утворилася у XIV—XVI століттях, а він пише, що у V ст.». 
Малик В. Князь Кий : історичний роман / Володимир Малик . – Харків : Фоліо, 2009. – 282 с .
Головною темою творчості відомого майстра української літератури Володимира Малика була вітчизняна історія, від сивої давнини до наших часів. Дія роману «Князь Кий» відбувається у середині першого тисячоліття, коли після роздроблення держави легендарного гуннського вождя Аттіли його спадкоємці намагалися підкорити східнослов’янські племена. За цей роман 1983 року письменник був нагороджений літературною премію імені Лесі Українки.Скляренко С. Святослав : історичний роман / Семен Скляренко . – Харків : Фоліо, 2008. – 670 с .
Роман «Святослав» розповідає про життя великого князя, політичного діяча і воєначальника, що княжів наприкінці Х сторіччя в Києві. Образ Святослава формується на очах у читача, князя показано від юнацьких років до його трагічної загибелі, показано живою людиною зі своїми сумнівами, надіями, болем та любов’ю до ключниці Малуші, яка прийшла в князеві палати як рабиня та й залишилась на все життя рабинею. Автор, твір якого побудований на скупих літописних відомостях, різнобічно і захоплююче зображує події давноминулої епохи, даючи читачеві відчуття тих часів.
Скляренко С. Володимир : історичний роман / Семен Скляренко . – Харків : Фоліо, 2013. – 548 с .
В романі "Володимир" відомий український письменник С.Д. Скляренко (1901-1962) розповідає про великі й трудні діла, які випали на долю великого князя Володимира, сина Святослава, коли брат ішов на брата, земля на землю та гроза стояла над Київською Руссю. Сторінки особистого життя Володимира і близьких йому людей належать до найбільш хвилюючих в романі, який цікаво та правдиво розповідає про давньоминулі часи.

 Білик І. Похорон богів : роман / Іван Білик . – К. : АСК, 2008. – 464 с. – (Український історичний роман).
Прекрасний роман. Один із двох найсенсаційніших романів в історії української літератури. Одразу після виходу в світ книга стала бестселером. її читали, передаючи з рук у руки. Читачів зачарував далекий світ наших пращурів, невідомий і загадковий. З неї він дізнався багато цікавого про мудрого Стана і немудрого Ігоря, про войовничого Святослава і його трьох синій, про Блажія Муромця і його синів. Архімандрити, філософи й узурпатори престолів, звичайні воїни і великі воєводи, слов'янські просвітителі Кирило і Мефодій, невільники, які пізніше стали князями, та князі з невільницькими кайданами постають перед очима зацікавленого читача. Ця книга — справжній подарунок і відкриття для всіх, хто цікавиться історією, бо має у собі тисячолітню таємницю.

Корсак І. Завойовник Європи : роман / Іван Корсак. - К : Ярославів Вал, 2011. -  160 с .
Завойовувати землі та країни можна не тільки військами. В княжі часи вміли плести матримоніальні сіті, в яких опинялися не лише сильні світу того, а й держави... Відомий майстер історичного роману Іван Корсак явив у цьому творі невідомі сюжети нашої історії і філософське її осмислення.


 Загребельний П.  Диво : історичний роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2007. – 685 с. (Історія України в романах)
“Диво” - роман про Київську Русь доби Ярослава Мудрого, за часів якого сталося об'єднання земель руських та було зведено славнозвісний Софійський собор у Киеві. Життєві шляхи героів – зодчого Сивоока та князя Ярослава – перехрестилися на майдані, де підіймався величний та дивовижний храм. Софія Київська з'єднала долі талановитого майстра і мудрого правителя. Дві людські драми розгортаються перед нами на сторінках роману. Сивоок, для якого будівництво храму стає головною справою життя, трагічно гине і його ховають під плитами собору. Ярослав Мудрий вінчається в Софії на кесаря землі Руської. Але і він дійшов цього ціною великих душевних втрат, зрікшись заради влади єдиного в своєму житті справжнього кохання.
Чемерис В. Ярославна : історичний роман / Валентин Чемерис. – Харків : Фоліо, 2013. – 380с.  (Історія України в романах)

"Ярославна" — це історичний твір про Стародавню Русь — і, водночас, це роман про сучасність, про нас, хто живе зараз в Україні. Ярославна — одна з найвидатніших постатей Київської Русі, донька галицького князя Ярослава Осмомисла й жінка князя Ігоря Святославовича. Відомі й невідомі перипетії її життя та любові вже дев'ять століть хвилюють всіх, хто небайдужий до історії рідної країни. А взагалі-то «Ярославна» — це роман про княжі міжусобиці, що колись підірвали Русь і загрожують Україні зараз, це розповідь про віковічну боротьбу з кочівниками.
Загребельний П. Євпраксія : роман / Павло Загребельний , - Харків : Фоліо 2001 . -  350 с .
 Події в романі відбуваються на межі XI—XII століть. Внучка Ярослава Мудрого київська княжна Євпраксія виходить заміж за Генріха IV і стає германською імператрицею. Але ж доля молодої жінки складається трагічно: на чужині вона зазнає тяжких принижень і страждань, втрачає любов. Проте, долаючи злобу, чвари, інтриги імператорського двору, Євпраксія дістається рідної землі.

Загребельний П. Смерть у Києві : роман / Павло Загребельний , - Харків : Фоліо 2003 . -  603 с .

  ”Смерть у Києві” (Державна премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка) — роман про Київську Русь. Події відбуваються у XII столітті за часів жорстоких і кривавих міжусобних воєн. Князь Суздальський Юрій Долгорукий — правитель розсудливий, обдарований державного мудрістю — замислив об’єднати землі руські, встановити між ними мир і злагоду. Заради його, а не для слави зібрався він іти на Київ, виступити проти Ізяслава та інших непримиримих князів. Нелегкий був той шлях, багато перешкод чинили Юрію боярство і церковники, які не зупинялися перед найтяжчими злочинами, щоб зганьбити Долгорукого, не допустити його до Києва. Та це нікому не вдалося. І от Юрій, син Мономаха, праправнук Володимира Великого, відірваний од Києва цілих п’ятдесят літ, повертається до славного слов’янського града, щоб сісти на стіл батька свого, своїх дідів-прадідів. Радісно зустрічала його сила-силенна народу, йому відчинені усі брами міста — великий князь в’їздить у Київ… 


Малик В. Князь Ігор. Слово о полку Ігоревім : роман / Володимир Малик. – Харків : Фоліо, 2009. – 476 с .

Роман «Князь Ігор» присвячений історичному походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича на половців 1185 року. Герої роману потрапляють у самий вир трагічних подій, де на них чекають і тяготи походу, і криваві сутички з ворогом, полон і втеча з нього. Випробування долі ще більш зміцнили в усіх – від князів до простих людей – прагнення жити вільно на своїх землях і відстоювати цю свободу. До видання також увійшло «Слово о полку Ігоревім», перекладене та реконструйоване Володимиром Маликом.
 Загребельний П.  Тисячолітній Миколай : історичний роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо,   1994. – 635 с.
Тисячолітній Миколай — роман з незвичайним сюжетом. Це розповідь-спогад людини, яка прожила понад десять століть — від часів князя Володимира до наших днів — не одне життя, щоразу ніби вмираючи та знову народжуючись, і завжди з ім’ям Миколай. Був він дружинником князя Володимира, їздив з його посланцями до Візантії, і разом із нареченою князя, ромейською царівною Анною, привіз на Русь нову віру. З козацьким посольством Богдана Хмельницького інок Миколай Несміяновський, що знався у всіляких науках, приїздив до Москви, де у Чудовому монастирі був справником старих та новопечатних книг. У двадцятому столітті Миколай Сміян ще хлопцем пережив голодомор 33-го, молодим лейтенантом пройшов кривавими дорогами Другої світової війни, а у мирний час став вченим-агрономом.

Загребельний П. Первоміст : роман / Павло Загребельний , - Харків : Фоліо 2003 . -  350 с .
Первоміст - роман про Київську Русь, коли наказом Володимира Мономаха було збудовано першу велику споруду давнини - міст через Дніпро. Події роману розгортаються навколо цього мосту, це росповідь про людей, які стерегли, доглядали і охороняли Первоміст. В центрі роману - доля молодого мостищанина Маркерія, який не піддався підступним чарам розбещеної дружини Воєводи і не зрадив свого кохання до прекрасної Світляни. У лиху годину, коли обступали Київ Батиєві орди, масе Маркерію судилося вирішити долю Первомосту.

Іванченко Р. І. Отрута для княгині : роман / Раїса Іванченко. – К. : Спалах ЛТД, 1995. – 464 с. – (Український історичний роман).
Хто вона, княгиня Ольга, ця мудра державна діячка, жінка, яка змогла потіснити владолюбних мужів, підступних варягів і сісти на древньому київському престолі? Яким має бути керманич держави, хто взагалі має право керувати долями народів і якою ж має бути жінка – володарка держави? Роман відомої української письменниці Раїси Іванченко розповідає про тяжку добу X ст. і проблеми, які хвилювали тодішнє суспільство і які є актуальними для кожної епохи.
Малик В. Черлені щити : роман / В. Малик. – Х. : Прапор, 1985. – 295 с.
Твір "Черлені щити" присвячений трагічному походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича на половців у 1185році. Сюжетним стрижнем виступає герой Арсен Звенигора, створений уявою автора, який не був видатною історичною особою, проте опинився в центрі важливих історичних подій. Такий художній підхід дає можливість ширше змалювати історичне тло, проникнути в різні сфери суспільного життя, охопити різні соціальні верстви, поглянути на події очима звичайної людини, створити несподівані сюжетні колізії, пригодницькі ситуації. Відомі історичні постаті зустрічаються тут епізодично. Автор дбає про достовірність не стільки фактів, як загального фону, атмосфери часу в елементах побуту, психології персонажів. Скупий рядок літопису автор розгортає у цілісні картини. Йому вдається з високим ступенем імовірності передати атмосферу, звичаї, побут.

Малик В. Горить свіча : роман / В. Малик. – Харків : Фоліо, 1992. – 431 с.
 "Горить свіча" – твір багатогранний, присвячений історичним подіям 1240 року, падінню Києва під ударами Батиєвих полчищ, руйнуванню Південної Русі. В. Малик, докладно вивчивши історичні джерела, використавши фактичний матеріал Київського, Галицько-Волинського літописів, "Повісті про руйнування Рязані Батиєм", "Сказання про убієння в орді Михайла Чернігівського і його боярина Федора", не лише показує падіння давньої столиці, а й розкриває причини, що призвели до цього лиха, корені незнищенності української нації, яка відроджувалась навіть на руїнах цивілізації.
Зміст роману охоплює невеликий проміжок часу: грудень 1240 р. – літо 1242 р. Історичні події визначають розвиток дії роману, його сюжетно-композиційну структуру. Головним ідейно-композиційним центром твору є зображення героїчної боротьби киян проти загарбників. Вузловими моментами сюжету є перипетії особистих доль історичних осіб та вигаданих героїв: Добрині, тисяцького Дмитра, Янки, Іллі і Маріам, князя Михайла, сотника Жадігера, хана Бачмана. Сюжетні колізії роману досить напружені, з безліччю несподіваних конфліктів. Драматизм сюжету обумовлюється трагічністю долі більшості героїв.
Достовірність, переконливість зображення досягається тим, що послідовність історичних подій – взяття Батиєм Поросся, дев'яностошестиденна облога Києва і його падіння, кривавий шлях до "останнього моря" через галицько-волинські землі – показано через окремих людей, взятих у співвідношенні з часом і простором.3 розділ. РІДНА ЗЕМЛЕ МОЯ, ТИ КОЗАЦЬКОЮ СЛАВОЮ ЩЕДРА 
(КОЗАЦТВО. ГЕТЬМАНЩИНА. РУЙНУВАННЯ СІЧІ)


      Наприкінці XV ст.  з’являється нова  соціальна  сила  –  козацтво.  Воно створило свою військово-політичну організацію – Запорізьку Січ,  з  іменем якої   пов’язане відродження української державності. Виникнення українського козацтва є наслідком принаймні двох основних факторів.          
Перший – зростання  визиску  феодалів  та  міської  верхівки  Польсько-Литовської держави, що змушувала селян і міську  бідноту  втікати  на  менш  заселені місця, найчастіше до “запорогів”, тобто берегів Дніпра нижче порогів.
             Другий фактор - агресія  Османської  імперії,  яка  становила  смертельну небезпеку для України в XV – XVII ст. Воно особливо посилюється з 1475 р., коли османи завоювали й перетворили у васала Кримське Ханство.
            Переважну більшість козаків становили колишні українські селяни, міська біднота, хоча не можна ігнорувати, зокрема на початку існування  козацтва, представників інших класів і станів, наприклад,  української  православної шляхти.
     Саме виникнення козацтва допомогло консолідувати українців в боротьбі проти численних ворогів, які в ХУ-ХУІІ століттях неодноразово намагалися завоювати українські землі.
       Фундаментом всього українського козацтва була Запорізька Січ. Це був політичний центр республіки. Гетьмани Запорізької Січі мали великі урядові повноваження. Вони захищали землі і народ від зовнішнього ворога, вели міжнародні переговори від імені народу, вирішували глобальні питання, що стосувалися загального розвитку держави.
        У 1775 році Запорізька Січ була ліквідована рішенням імператриці Катерини II. Але, незважаючи на це, День українського козацтва сьогодні можуть святкувати справжні козаки, оскільки відродження козацтва стало невід’ємною частиною розвитку незалежної Україні після розпаду СРСР.
       У незалежній Україні свято офіційно існує з 1999 року (наказ Президента України від 7 серпня 1999 р.), але неофіційно святкується вже декілька століть.

Куліш П.  Чорна рада : історичний роман / П. Куліш. – К . : БАО, 2013. – 224 с.
 «Чорна рада» Пантелеймона Куліша — перший український історичний роман. У творі автор відобразив одну з трагічних сторінок минулого України, а саме сумнозвісну Чорну раду, яка відбулася 1663 року. У романі змальовані як реальні історичні постаті, так і вигадані Кулішем романтичні образи представники простого люду, козацтва. Роман насичений пригодницькими елементами і не втрачає популярності ось уже понад півтора століття. Адресовано широкому читацькому загалу.
 Загребельний П.  Роксолана : історичний роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2006. – 685 с. (Історія України в романах)
У романі «Роксолана» відомий український письменник Павло Загребельний відтворює події XVI століття, розповідає про дивовижну долю української дівчини Настасі Лісовської. Її з іншими сільчанами захопив у полон татарський військовий загін. А далі невільничий ринок, і юна красуня опиняється в гаремі турецького султана Сулеймана. Але вона не стала приниженою рабинею. Своїм незвичайним розумом, волею і вродою горда слов’янка виборює собі іншу долю. Запаливши серце могутнього султана вогнем любові, вона незабаром стає його законною дружиною, влодаркою Сходу, відомою світу на ім’я Роксолана.
 Загребельний П.  Я, Богдан : історичний роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2002. – 676 с. 
Роман відомого сучасного письменника, лауреата багатьох літературних премій Павла Загребельного присвячено одному з найвидатніших українців – гетьману Богдану Хмельницькому. Богдан постає перед читачем як мудрий політик, дипломат, полководець, і як людина – у славі й величі, у роздумах і сумнівах, в усій складності життєвого шляху й особистої вдачі.Іваничук Р. Черлене вино. Манускрипт з вулиці Руської : історичні романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 381 с. (Історія України в романах)
Роман Іваничук – відомий український письменник, лауреат премії ім. А. Головка і Національної премії України ім. Т. Шевченка. У його творчому доробку близько п’ятнадцяти історичних творів, якими письменник намагається заповнити білі плями в нашій історії. І він не обмежується лише зображенням тих чи інших подій минулого, а визначає багато проблем, які хвилюють наших сучасників.  
У романі «Черлене вино» відтворено події ХV століття: героїчна оборона Олеського замку, маленького острівка народної волі, що кинув виклик можновладній шляхті.
«Манускрипт з вулиці Руської» воскрешає перед читачем Львів кінця ХVІ — початку ХVІІ століття, Львів періоду перших братських шкіл, в яких зароджувалися ідеї визвольної війни майбутньої Хмельниччини.
Іваничук Р. Журавлиний крик : історичний роман / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2006. – 382 с.  (Історія України в романах)
Роман "Журавлиний крик" присвячений подіям, що відбувалися у переломні часи української історії. Остаточна ліквідація гетьманства, знищення Запорізької Січі, спроба гайдамаків під проводом Івана Гонти і Максима Залізняка відродити втрачену українську державність, утвердження Катерини ІІ на престолі Московської імперії, розгром повстання Пугачова... На цьому історичному тлі діє головний герой роману - філософ Павло Любимський.
Мушкетик Ю. Гетьманський скарб : історичний роман / Юрій Мушкетик . – Харків : Фоліо, 2012. – 415 с .
Юрій Мушкетик — відомий майстер сучасної української прози, лауреат Державної премії ім. Т.Шевченка, автор багатьох повістей та романів, серед яких є твори, присвячені історії нашої країни: «Жовтий цвіт кульбаби», «Яса», «На брата брат», «Гетьманський скарб» та ін.
У романі «Гетьманський скарб» письменник досліджує проблему пошуку легендарного скарбу наказного гетьмана Полуботка. Події роману показані очима молодого козака Івана Сулими, закоханого в Улясю — дочку гетьмана Івана Скоропадського. Палке кохання, насильницька розлука закоханих, таємні та випадкові зустрічі, страждання, сльози — і все це на тлі тяжкої політичної боротьби українського народу в ХVІІІ столітті, підступів, зрад, смертей і пошуку головного скарбу — духовного.
Мушкетик Ю. Яса : історичний роман / Юрій Мушкетик . – Харків : Фоліо, 2012. – 415 с .
В центрі роману «Яса»  — історична постать, кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко, який ще за життя став легендою, бо під його проводом запорожці не програли майже ні одного бою. Все своє життя славетний кошовий віддав Україні: заради неї — щоб боротися з ворогами — він покинув домівку, заради її свободи полягли сини Сірка. І той, хто зраджував Україну, вже не був йому ані товаришем, ані бойовим побратимом. Саме тому Сірко не вважав справжнім гетьманом ані Дорошенка, ані Самойловича, яким влада стала дорожча за батьківщину. Він прагнув того, щоб українці, які ніколи не зазіхали на чужі землі, не втратили своєї рідної і жили, не підкоряючись ворогам.
Мушкетик Ю. На брата брат : історичний роман  / Юрій Мушкетик . – Харків : Фоліо, 2012. – 317 с .
 У романі «На брата брат» відтворено події, що розгорталися в Україні за часів гетьмана Виговського, коли після смерті Богдана Хмельницького боротьба за державну незалежність вилилася у братовбивчу війну. Через долі героїв роману братів Журавок автор зображує страшну трагедію цієї війни: люди однієї крові стають ворогами — брат іде на брата — і голови свої кладуть, не здобувши ні слави, ні волі, ні правди.
Лепкий Б. Мазепа. Не вбивай. Батурин : іст. повісті / Богдан Лепкий. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2004. – 568 с.
У творах відбито складність, героїку і трагізм мазепинської доби напередодні фатальної для України Полтавської битви. Високий патріотизм і зрадництво, героїзм і нікчемність, людинолюбство і людиноненависництво – все це в органічному поєднанні з майже документаль­ним описом конкретних історичних осіб і подій не залишає байдужим нашого сучасника.

Іваничук Р. Мальви . Орда : історичні романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с.  (Історія України в романах)
Перший історичний роман «Мальви» (1968) приніс письменнику величезний успіх у читачів і шалену партійну критику. Він зображує події мало або й зовсім не висвітлені в українській літературі. Автор розповідає про історію життя української полонянки Марії та її дітей, котрі, як і мати, потрапляють у турецьку й татарську неволю. Повстання Богдана Хмельницького розбудило до життя затурканих басурманством юнаків і дівчинку, яких автор символічно називає мальвами.

Малик В. Таємний посол : історичний роман кн.  /  Володимир Малик . – Харків : Фоліо, 2012. – 477 с .
Володимир Малик (справжнє прізвище — Сиченко, 1921—1998) — відомий український письменник, що зажив слави як автор історико-пригодницьких романів (тетралогія «Таємний посол», «Князь Кий», «Черлені щити» та ін.). У 1983 році за досягнення в галузі літератури В. Малику було присуджено премію ім. Лесі Українки. У тетралогії «Таємний посол» розповідається про боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників у другій половині XVII століття, про трагічні події в Україні після Чигиринських походів та про оборону Відня (влітку 1683 року). Читачі будуть у захваті від карколомних пригод безстрашного розвідника козака-відчайдуха Арсена Звенигори та його побратимів, чиї діяння й самовідданість у боротьбі за «други своя», за честь, справедливість і людяність роблять їх справжніми лицарями «без страху і докору». 
Старицький М.  Облога Буші : повісті / Михайло Старицький. – К :Школа, 2009. -  208 с. (Україна крізь віки)
До книги увійшли вибрані твори видатного українського драматурга Михайла Петровича Старицького (1840—1904) — «Облога Буші» (історична повість з часів Хмельниччини) та «Заклятий скарб» (про події XVIXVII ст.), які і сьогодні викликають інтерес читачів. Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української літератури.Старицький М.  Руїна: роман /Михайло Старицький. – Харків : Фоліо, 2008. – 544 с .
Роман українського письменника М. П. Старицького (1840–1904) присвячено драматичному періоду в історії України, коли в результаті зрадницького Андрусівського договору 1667 р. вона була розчленована на Правобережну — в складі Речі Посполитої — і Лівобережну з Києвом — під протекторатом Москви. 

У романі діють гетьмани України Петро Дорошенко, Іван Самойлович, кошовий Іван Сірко, простежується шлях Івана Мазепи до гетьманства.
Малик В. Чумацький шлях : роман / Володимир Малик. – Харків : Фоліо, 2013. – 476 с .

У романі В. Малик відтворив цікаве явище в історії українського народу - чумацтво. Головний герой твору Івась Бондар залишає в Лубнах кохану дівчину Катрю і разом зі своїм хазяїном Хуржиком та чумацькою валкою їде в Крим по сіль. Ніколи не гадалося йому, через які незвичайні, смертельно небезпечні пригоди доведеться пройти. Тут і зустріч з Потьомкіним та Катериною Другою, і татарський полон, і втеча з нього, вступ до війська чорноморських козаків й участь у складі цього війська у війні 1786-1791 років проти Туреччини.
Іваничук Р. Хресна проща : історичний роман / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2012. – 284 с. (Історія України в романах)
«Для того, щоб ми здобули ту незалежність, якої хочемо, мусимо пройти Хресну прощу, – каже Роман Іваничук. – Не якусь конкретну. Символічно народом пройти цей шлях». «Хресна проща» – це історичний роман, в якому поєднано різні часи: історія володорювання Данила Галицького, його сина Лева й славетного співця Митуси; початок XX століття, коли парохом у селі Страдчі на Яворівщині був отець Миколай Конрад, український греко-католицький святий; хрущовська «відлига», часи існування «Доморосів» – гуртка молодих студентів-філологів, одним із яких був і Роман Іваничук. Об'єднує ж ці всі часи Страдчівська печерська Лавра, а також вічне запитання: «Як зберегти вірність, себе для своєї землі?».

4 розділ. НА КРУТОЗЛАМАХ ІСТОРІЇ (УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА. ВТРАТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ГОЛОДОМОР.СТАЛІНСЬКІ РЕПРЕСІЇ) 

Так склалося, що українському народові майже всю його історію не вдавалося створити повноцінну довготривалу незалежну державу. Весь час наш народ боровся за проголошення своєї незалежності у власній суверенній державі. Сотні тисяч і мільйони українців гинули, прагнучи добитися цієї мети. Ми шукали допомоги інших країн, вступали в союзи з імперіями і князівствами, але все марно. Українців катували, убивали, відсилали до тюрем, але це не зламало прагнення народу до визволення, до бажання будувати власну країну власними руками.
.
Стеблівський Є. Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара : повісті /  Є . Стеблівський . -  Одеса : ВМВ 2012. -  302 с .
Романтична й страшна легенда про козацьку кінноту часів УНР. І про кохання, яке сильніше смерті...  Це перший історичний бойовик про невідомі й трагічні події Звенигородсько-Таращанського повстання 1918 р. на території центральної України. В романі вимальовуються могутні дійові сили Вільного козацтва, яке стихійно продовжило в 1917-1921 роках традиції Наливайка, Хмельницького, Залізняка і Гонти. В кожному селі навколо Черкас, Звенигородки, Чигирина, Шполи, Сміли, Кам'янки - зформовано дві-три бойові сотні, в кожному повіті - козацький кіш або полк - от звідки ця страшна сила! 70 000 збройних козаків, найбільш ідейних і відданих справі, організувало Вільне козацтво для підтримки молодої Української республіки в 1917-1918-му роках. І тільки незграбне керівництво уряду, страх перед власним народом і намагання верхівки по-доброму домовитись з більшовиками привели до роздроблення цієї сили, страшної кровопролитної боротьби наодинці і, в результаті - трагічної поразки всього повстанського руху.
Шкляр В. Залишенець : роман / Василь Шкляр . -  Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. – 384 с .

      Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами й навіть у прокльонах-анафемах забороняли згадувати їхні імена. Щоб вбити у пам`яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. Авжеж, вони стріляли, вішали, палили, нищили — але кого? На їхньому бойовому чорному прапорі напис: «Воля України або смерть». Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Вони — залишенці — обрали собі смерть.
Самчук У. Марія : роман / Улас Самчук . – К : Школа, 2009. -  320 с .
До видання ввійшли твори українського письменника Уласа Самчука (1905—1987) — роман «Гори говорять» та повість «Марія» — про воістину страшні метаморфози людського буття в умовах більшовицького геноциду, серед сили-силенної гріхів якого був і чи не найбільший — голодомор. Жах цієї трагедії подається крізь призму образу Марії, яка на сімдесятому році життя зазнає разом із рештою українців страшного голоду. З огляду на похилий вік головної героїні, ця трагедія, може, і не виглядала б такою вражаючою, якби читач із кожною сторінкою твору все чіткіше не усвідомлював, що у цій старій жінці уособлена сама Україна. Несхитна в моральних своїх навичках та переконаннях, але беззахисна перед злом.
Барка В. Жовтий князь : роман / Василь Барка . – Харків : Фоліо,  2009. -  317 с . 
Творчість Василя Барки (справжнє ім'я — Василь Костянтинович Очерет, 1908—2003), талановитого письменника і поета, представника української діаспори у Сполучених Штатах Америки, довгі роки залишалася невідомою в нашій країні. Роман «Жовтий князь» (1958—1961) — це перший в українській літературі великий прозовий твір, присвячений національній трагедії України — страшному голодомору 1932—1933 років, що забрав життя мільйонів людей. Письменник створює символічний образ Жовтого князя, демона зла, який несе з собою лише руйнування, спустошення, муки і смерть.
Багряний І. Тигролови : роман / Іван Багряний. - К. : Апріорі ,  2012 . -  480 с .
У романі відомого українського письменника Івана Багряного “Тигролови” розповідається про жахливі сторінки історії українського народу - сталінські репресії 30-х років XX ст. Рекомендовано програмою загальноосвітньої школи з української літератури.
У центрі гостросюжетного роману, який уперше виходить і окремим виданням на Україні,— повна злигоднів і пригод драматична доля українського юнака Григорія, правнука гетьмана Дем’яна Многогрішного, якому судилася довга путь на Колиму, фантастична втеча з-під недремного чекістського ока, сповнене небезпек життя у тайзі, боротьба за найвище благо в цьому жорстокому й бездушному світі — бути вільним. 
Барка В. Рай : роман / Василь Барка . – Харків : Фоліо,  2009. -  317 с .
 Уже першими віршами він заявив про себе як «чужерідне тіло», яке система намагалась виштовхнути (і виштовхнула-таки!) з «комуністичного раю». Саме цей «рай» показав В. Барка у своєму першому романі «Рай», що вийшов у 1953 році у Нью-Йорку і зараз є маловідомим українському читачеві. У його основі — автобіографічні спомини самого автора. Головний герой — професор слов'янської філології Антон Никандрович Споданейко, внутрішнє життя якого, цінності та думки близькі письменникові. Розповідаючи всього про дві доби життя пересічних українців (20 і 21 червня 1941-го) в умовах сталінського режиму, В. Барка спростовує міф про нього як земний рай. Автор показує, як, за формулою Достоєвського, «диявол з Богом борються, а поле бою — серця людей».
Багряний І. Сад Гетсиманський : роман / Іван Багряний.-  К .: Школа ,  2008 . -  512 с .
У часи важкого відродження повертаються в Україну імена її славних синів, одним з яких був І. Багряний (1907—1963) — поет, письменник, публіцист, політичний діяч. Іван Багряний зазнав сталінських репресій у 30-ті роки, пройшов всі кола пекла, як і герой його роману «Сад Гетсиманський», вперше надрукований у 50-ті роки за кордоном. Дія твору відбувається в кінці 30-х років на Україні Відкриваються страхіття сталінських катівень, прославляється непокірність людського духу.


5розділ.УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ - ВЕЛИЧ НАРОДНОГО ДУХУ  

(АКТ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 1941 р. БОРОТЬБА  УКРАЇНЦІВ З ЗАГАРБНИКАМИ

Які б режими правду не бороли –
Схилімось перед мужністю УПА

                                                 П. Мах

Щоб будувати майбутнє, треба знати своє минуле. До недавнього часу перед нами була закрита справжня, велична, героїчна, і трагічна історія нашого народу. Сьогодні маємо можливість пізнати одну з її сторінок –  боротьбу Української  Повстанської Армії, яка вела боротьбу з двома жорстокими тоталітарними режимами - фашистським і більшовицьким, яка  боролася за свободу українського народу і самостійну українську державу.
Не зважаючи на всі закиди на адресу ОУН та УПА, варто наголосити, що боролися вони не скільки проти когось, скільки за що. І вони були послідовні в своїй боротьбі проти будь-якого окупанта українських земель. Польського, німецько-нацистського, російсько-більшовицького.

Іваничук Р. Торговиця : історичний роман / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2013. – 220 с. (Історія України в романах)

У новій книзі Романа Іваничука розкрито історію того, що пережило покоління автора від 30-х років минулого століття під час польської та радянської окупацій, розказано про здобуття довгожданої Незалежності. Описано духовне й політичне життя маленького містечка Коломия. Герої твору — українці, що одружувалися чи «водилися» з поляками або з євреями. Книга просякнута коломийською колоритністю, цікава та оптимістична. Автор зобразив «живі» діалоги, правдиві ситуації, що дає змогу читачам дізнатися, «як то воно було тоді жити»...
Кокотюха А. Червоний : роман / А. Кокотюха . -  Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 320 с . Надзвичайна новинка від володаря Гран-прі престижного конкурсу «Коронація слова».
        Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборах, ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому, героєві чи бандиту, єдиному до снаги приборкати ув`язнених злодіїв.
       Як це було, розкажуть три свідки: міліціонер, чекіст і ворог народу. Не шукайте Червоного ані серед мертвих, ані серед живих, шукайте — серед овіяних легендою!
      Роман отримав спеціальну відзнаку Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання «Коронація слова»  2012 р., як найкращий історико-патріотичний твір.


Андрусяк М. Брати грому : докум.-худож. повість / М. Андрусяк (передм. Л. Ободянська ; вид. 8-ме, випр. і допов.). – Коломия : Вік, 2009. – 832с.
Перший том з відомої трилогії М.Андрусяка "Брати грому","Брати вогню","Брати просторів" (остання вийшла у 2008 р.) У повісті розповідається про героїчні сторінки боротьби УПА за незалежну Україну в 40-50 рр., зокрема про сотенного УПА Мирослава Симчича. 
У повісті «Брати грому» розповідається про героїчно-трагічний період української історії - національно-визвольні змагання 40-х - 50-х років XX століття. Дія повісті здебільшого відбувається на Прикарпатті, а також на півночі Росії, у радянських концтаборах. Сотні світлин вдало доповнюють зміст повісті.


Андрусяк М. Брати вогню : докум.-худож. повісті : вид. 2-ге, випр. і допов. / М. Андрусяк. – Коломия  : Вік, 2005. – 896 с.
Українська Повстанська Армія була єдиною оружною силою, яка на початку 40-х років XX століття виступила водночас проти кількох загарбницьких мілітарних потуг: німецької, московської, угорської, польської, румунської; впродовж десяти років вела безприкладну своїми героїзмом, масовістю, безкомпромісністю, жертовністю боротьбу. Про людей, які очолювали народну боротьбу на Прикарпатті, - провідників ОУН і командирів УПА, а також простих повстанців, - справжніх, хоча й досі не визнаних героїв України, розповідають сторінки книжки художньої документалістики Михайла Андрусяка "Брати вогню".

Андрусяк М. Брати просторів  : докум.-худож. повість / М. Андрусяк ;(передм. М. Василащук). – Коломия : Вік, 2007. – 840с.

Особливістю книжки «Брати просторів», як і двох попередніх книжок трилогії Михайла Андрусяка («Брати грому» та «Брати вогню»), с документальна достовірність. Ключовий момент повісті - показ національно-визвольної боротьби українського народу як явища загальноукраїнського, чим змотивована і її назва. Автор правдиво описує штучно організований компартією голод на українських землях - геноцид українського народу (1932-33 рр.).Повість - не лише захоплююча життєва епопея головного героя, кмітливого та відважного, але й збірний портрет українця XX століття, який не хотів терпіти чужинської наруги та свавілля над своїм народом.«Брати просторів» - цс своєрідна енциклопедія боротьби і життя в комуністичних концтаборах, посібник з виживання...

Андрусяк М.  Останні з когорти «залізних» / Михайло Андрусяк . – Коломия : Вік ,  2012. -  448 с . 
 Автор розповідає про героїчні й водночас трагічні сторінки національної боротьби на терені Коломиї та Коломийщини, про її останні роки. Гола правда, нерідко гірка, про звитягу й ганьбу, про відданість і зраду, про самопожертву й пристосуванство не може залишити байдужим нікого.


  Іваничук Р.  Вогненні стовпи : історичний роман /Роман Іваничук . -  Харків : Фоліо , 2008 . – 480с .               
 Роман «Вогненні стовпи» відомого українського письменника Романа Іваничука це перший в Україні художній твір про історію Української повстанської армії (УПА). Історію боротьби і трагедії народу, відданості рідної землі і зради, честі і безчестя, історію, яка є такою, якою вона є.
Забужко О. Музей покинутих секретів : сімейна сага / О. Забужко . - К. : Факт , 2009 . – 150 с .
Новий роман Оксани Забужко, над яким письменниця працювала багато років, перші критики вже встигли назвати шедевром, а авторку порівняти з Достоєвським і Томасом Манном. Це – сучасний епос сучасної України: родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го. Велика література і жорстока правда — про владу минулого над майбутнім, про кохання і смерть, про споконвічну війну людини за право бути собою.Матіос М. Нація : роман /  Марія Матіос . - Львів : Піраміда, 2010. – 254 с .
Одна із найпрацьовитіших і найпопулярніших письменниць України Марія Матіос знову пропонує своїм читачам своєрідну «скриньку Пандори» - книжку «Нація». Споконвічні, майже апокаліптичні дилеми життя і смерті, честі – безчестя, любові – ненависті під її пером творять неповторну ауру Слова, Філософії та Пристрасті.Генетично творчість Марії Матіос є суто українською, та звертається вона до того, що найбільш людське — потреби свободи й почуття безпеки, права на щастя й вільний вибір. Герої «Нації» понад усе хочуть зберегти гідність. А гідність не має національності, як — за словами авторки — не має її кров.Письменниця не творить чорних і білих персонажів. У кожному героєві досить суперечностей, а в кожній історії — недоговореності. І це чергова феноменальна риса цієї літератури. Ніхто не є однозначно засуджений і ніхто не є абсолютно кришталевий. А над цим клубком людських пристрастей і конфліктів, немов ув античній трагедії висить безжальний фатум, який прирікає людей на довгу, несправедливу та апріорі програшну боротьбу. Тому подібно античній трагедії «Нація» викликає в нас співчуття і страх. Співчуття, бо нещастя сталося з невинною людиною. Страх, бо з кожним може статися те саме…
Шовкошитний В. Кров - свята : історичний роман у двох книгах / В. Шовкошитний . - К.: Факт, 2012. – 480с.

Нова книга знаного українського письменника Володимира Шовкошитного – це дві початкові частини трилогії про путь і вибір України й українців у жахітті ХХ століття. Книга перша – це доповнений варіант відомого роману ”Хресна путь”, в якому весь український світ вміщується в знекровленому голодомором селі Пологи. Долі героїв розходяться в часі й просторі, перетинаються з долями видатних людей, зокрема, Василя Стуса, та нездоланна сила крові, сила тяжіння рідного краю зав’язує в тугий вузол їхні земні паралелі, отож кожен долає свою хресну путь на голгофу України. Друга книга дилогії – гостросюжетний роман ”Білий Кречет” – охоплює події 1937-1943 років на Поділлі, Волині й Галичині, війну тоталітарних імперій та боротьбу УПА з ними. Вир лихоліття вплітає героїв першої книги, Макара – ”Кречета ” та Ельвіру, у світ Ярослава Стецька, Бульба-Боровця, творців УПА. Помста чи милосердя – ось вибір героїв. Яка ціна розбрату між українцями? Де витоки міжетнічного взаємознищення, якщо в жилах багатьох героїв порівну крові – української й польської? Всяк б’ється за свій інтерес, кожен робить свій вибір. Кречет відстоює цінності, найвища з яких – свобода. Його вибір – боротьба . Мета – Україна. Засіб- правда.


Абдуллін О.Воробей П. Заграва : історичний роман / О. Абдуллін, П. Воробей. - Чернівці :  Букрек, 2012. - 488 с .
У центрі уваги художньо-документального роману «Заграва» - поліська родина, на долю якої випали ті неймовірні труднощі й випробування, які пережили західні українці в двадцятому столітті. На прикладі головних героїв - трьох братів Орленків - читач може простежити той довгий і звивистий шлях, який пройшли українці в пошуках волі, спостерегти, як із апатичних, дещо аполітичних людей, інтереси яких не виходять за межі власної хати на початку роману, брати наприкінці твору стають гордими, жертовними борцями за незалежність України, готовими віддати власне життя за добробут рідного краю.
Гостроти роману надають використані авторами архівні документи, сховані донедавна за сімома замками, які роблять «Заграву» цікавою для всіх, кому небайдужа наша історія.

 Абдуллін О., Воробей П. Відблиск : історичний роман / О. Абдуллін, П. Воробей. -  Чернівці : Букрек, 2012. – 480 с .
Дія другого тому роману О. Абдулліна і А. Вороб’я відбувається у 1944–1947 роках минулого століття. Відгриміла Друга світова війна. У Європі й Азії запанував хиткий мир і лише в Україні горстка героїв, ім’я яким – УПА, не склала зброї. Вони до останнього борються за ідею, якій присвятили своє життя, – Вільна Самостійна Соборна Українська Держава. Цю жертовну боротьбу вони не припиняють навіть опинившись за тисячі кілометрів від України – в таборах Радянської Півночі. А в цей час у їхньому рідному краї розпочалася насильна «радянізація». Як, яким чином відбувається вона? Чому сталося, що ідея, за яку склали голови тисячі українців, виявилась знищена комуністичним молотом. Про це та про інше ви довідаєтесь, прочитавши роман.

6 розділ.У НАС ЄДИНА ДЕРЖАВА І МИ – ЄДИНИЙ НАРОД (ДЕКЛАРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ПЕРШІ КРОКИ  МОЛОДОЇ ДЕРЖАВИ. ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ. МАЙДАН, АТО)

Вже 23 роки Україна  є незалежною державою: синьо-жовтий прапор, що засвідчує самостійність, державність, свій гімн. 
Довгий і драматичний шлях вона пройшла, щоб стати вільною, було багато страждань та подій, про які дуже важко згадувати. Революції, війни, Голодомор, Чорнобиль… Забути це неможливо. І задача тих, хто творить історію сьогодні, зробити все можливе, щоб таких «чорних» моментів не було у майбутньому України.
   Для патріотів усіх поколінь головна мета – “Україна свята”, рівна серед рівних, шанована у світовому колі держав. За це поклали голови Хмельницький і Мазепа, загинули у концтаборах Плужник і Стус.
   Україна переступила поріг третього тисячоліття. Гордість і біль відчуваємо в душі за долю нашої України саме в ці дні...
 Що ж з нею буде в майбутньому? Яку країну будуємо? Якою хочемо бачити її через 5, 10, 50 років?
Хочеться щоб ми знали свою історію, зіткану не лише із темряви та смутку, але й зі світла та радості. Хотілось би бачити те, що будували Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Тільки бажання гордо заявити: «Я — українець» — може об’єднати громадян нашої величезної країни в одне ціле. 

Поровський М. І. Тільки РУХОМ життя і обіймеш..: повість-спогад / М.І. Поровський. - К.:Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2009. - 452 с.: іл.


Хвилююча розповідь активного учасника боротьби за Самостійну Українську Державу й одного із засновників Народного руху України, народного депутата України перших скликань повертає читача до подій 20-річної давнини, коли українські національно-патріотичні сили руйнували московсько-комуністичну імперію - Радянський Союз, виборювали Незалежність України.
 Яворівський В. Найдовша ніч президента : роман / Володимир Яворівський.  - К . : Український письменник, 2011. - 96 с.
Новий роман письменника невеликий – всього 90 сторінок (автор сам називає його "маленьким романом"). В образах твору впізнаються сучасні політики: Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, а також низка інших представників вітчизняного політичного бомонду. Проте роман є художнім, а не документальним чи публіцистичним твором.
Письменник у передмові попереджує: "Я знаю, що вам хочеться впізнаванності. Одначе застерігаю: все тут вигадано. Документальний тільки факт президентських виборів".
А ще письменник зазначає, що в українській літературі є сільська, інтелігентська проза. А от прози політичної про вищі ешелони влади немає. Змалювавши "Найдовшу ніч Президента", Володимир Яворівський розкриває таємниці боротьби за владу в сучасній Україні.

 Яворівський В.  Лягти!!! Суд іде : роман / Володимир Яворівський . -  Львів : Піраміда, 2013. -  160 с .
Якщо існує найважчий і найзаплутаніший шлях народу до власної самодостатньої і сильної цивілізованої держави, то українцям дістався саме він. Але навіть його нація мусить здолати. Хоча б заради власного порятунку.Достойник найвищої національної премії імені Тараса Шевченка, автор цілої бібліотеки романів, повістей, новел, збірок відважної публіцистики Володимир Яворівський зараз там, де його народ – в опозиції до окупаційної по суті влади. 
Національний смуток «помайдання» і занурення цілої країни в морок беззаконня, аморальності – спершу в романі «Найдовша ніч президента».Тепер у його продовженні – «Лягти! Суд іде…»
Герої і обставини роману ніби суто літературні. Але зрячий побачить, мислячий зрозуміє.
Яворівський В. Що ж ми за народ такий?..Хроніка розчарування й надії  / Володимир Яворівський. - К. : Український письменник, 2002. -  350 с . 
Нова книга талановитого українського письменника, пристрасного публіциста, відомого політика Володимира Яворівського — це продовження його роздумів над болючими проблемами сьогодення.
Криштопа О.  Україна: Масштаб 1:1: нариси з новітньої історії України / Олег Криштопа. – К.: Темпора, 2013. - 376 с .
Ця книга – це спроба подивитися на Україну впритул: не на всю відразу, а на її найменші клаптики – з масштабом 1:1. Олег Криштопа об”їздив усі закутки країни, поспілкувався з людьми більше або менше побитими горями трансформації, пропустив крізь себе зміни ландшафту і соціальні зсуви. У книзі багато живих діалогів та яскравих описів.
Олег Криштопа народився 1978 року в Івано-Франківську. Український письменник та журналіст. Переможець конкурсу на найкращий художній репортаж «Самовидець» 2012 року.


Сахно А. Соло бунтівного полковника. Вершина : романи / Анатолій Сахно. - К . :  Ярославів Вал, 2014. – 712 с .
Тут є все: вічні загадки життя, смертельні ризики і безглуздя смерті, благородство ідеалістів та інфекція цинізму; тут є карколомні сюжетні ходи, гостра інтрига. Це роман-смерч. З роману б’є несамовита енергія зла й підлості, він перейнятий катастрофальними передчуттями. Але в ньому й тонко жебонить надія, що людина вистоїть проти всіх нелюдських спокус і випробувань, якщо…         
                      Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ
Страшна в Анатолія Сахна вийшла книга. Зовсім не фантастична. Дивовижна книга: все придумано, а фантастики немає. Все – правда. Так ми живемо, так працюють наші спецслужби, найчастіше позбавлені совісті, честі й поняття патріотизму. Так живуть і керують країною наші владні мужі, нами самими приведені до цієї влади. Корисна книга. Книга, що протвережує. І ось ще дивна думка: колишній офіцер КДБ-СБУ Анатолій Сахно навчився всерйоз користуватися плодами демократії. Він – застерігає! Чи почуємо ми, звичайні українці, його застереження? Не впевнений...           
                                                                         Семен ГЛУЗМАН
Роман Анатолія Сахна «Соло бунтівного полковника» – перший в Україні художній твір, у якому автор вийшов за межі заборонених тем і змалював ситуацію в спецслужбі й у державі в цілому, як йому дозволила його честь, принципова позиція і творча інтуїція. З чимось можна погодитися, а щось не сприйняти, але загалом зміст роману стане для когось повчальним, а когось змусить замислитися і зупинитися на краю безодні прогресуючого цинізму.    
                                                             Василь ГОРБАТЮК, генерал-полковник Служби безпеки України у відставці

Мушкетик Ю. Час звіра : роман і повість / Юрій Мушкетик. - К . :  Ярославів Вал, 2014. – 456 с .
Ця книга - про нелюдські випробування української людини. Про місію матері в цьому пекельному світі. Про подвиг української матері. І ця книга про те, як нині чи не все продається в Україні. І - про те, що може ота єдина, ота справжня любов...
«Роман „Час звіра“ про те, що нині чи не все в Україні продається. Там йдеться про останні парламентські вибори у нашій державі. Вони страшні були: суцільний підкуп, убивства кількох кандидатів. Маю знайомих, які все це знають. Тому писав по свіжих слідах. Повість „Така її доля“ присвятив своїй матері», — поділився письменник.

 Євромайдан. Хроніка відчуттів  /упоряд.  Василь Карп’юк . – К . : Дискурсус, 2014. – 44 с . 
Подія Євромайдану і окремі дії в період його тривання матимуть повно інтерпретацій з поглядів історичного, суспільного, культурного...Вже зараз звучить чимало думок і оцінок. Але на все свій час.  
Чи не найцікавіше після кожної історичної епохи - польові враження. Саме в них найдостовірніші і найцінніші деталі. Ще ліпше, коли це враження не лише людей з досвідом, а й з умінням їх передавати. 
В кінці видання подано хронологію основних етапів Євромайдану (21.11.2013-22.02.2014). Подані події є вибраними серед тих, що відбувалися впродовж Євромайдану, і не претендують на вичерпність. 

Небесна сотня: антологія майданівських віршів / Упоряд. Леся Воронюк. – Чернівці: Букрек, 2014. - 392 с .
До антології «Небесна Сотня», впорядкованої Лесею Воронюк, ввійшли вірші понад двохсот сучасних українських письменників та непрофесійних авторів про революційну боротьбу українців протягом листопада 2013 – лютого 2014 років проти тиранічної влади. Втім, не так проти влади, як за своє майбутнє. Ця антологія є першою і відразу ж вдалою спробою зібрати, упорядкувати та зберегти майданівські вірші, написані українською, російською і навіть білоруською мовами. Літературну та історичну цінність цієї книги без перебільшення можна прирівняти до антології Юрія Лавриненка «Розстріляне відродження», адже якщо б у 30-ті роки минулого століття доробки українських сподвижників-письменників не були зібрані в один збірник, існувала величезна загроза тому, що більшість творів були б втрачені. Безперечно, антологія «Небесна Сотня» претендує на високе звання «народна книга».


Материнська молитва. Українки – героям Майдану : збірка поезій  / редактор Любов Сердунич. -  К . : Наш формат , 2014. - 71 с.

Вже з назви зрозуміло, що авторами текстів є жіноцтво. На відміну від антології «Небесна сотня», представлена тут лірика має спільний настрій та мотив – тужливо-патетичний, як, власне, і належить молитві, із досить передбачуваною образною системою. Однак, як доводить практика, така традиційна лірика нерідко першою знаходить відгук у бійців. У цих віршах усе: материнська молитва, тривога, любов, хвилювання, віра, сподівання, біль… Віримо, що ці поезії зігріють душу, підтримають волелюбний повстанський дух, додадуть сили і віри у перемогу над злом.

Говорить Майдан : збірка революційної поезії /  К . : Чорнильна Хвиля, 2014 . – 220 с .
До збірки революційної поезії “Говорить Майдан” увійшли найкращі твори, на думку редакції видавничого дому “Чорнильна Хвиля”, які висвітлюють революційні події з жовтня 2013 р. по квітень 2014 р. Авторський склад об’єднав усю територію України, а також низку зарубіжних країн. Перед читачем книга повстає "без кольору”, лише патріотизм, воля, сила духу, вірність, любов, надія та безмежна скорбота за безсмертними Героями України.Слабошпицький М. Гамбіт надії  (Україна: констатації, матеріали, виклики, сподівання) / Михайло Слабошпицький.  – К. : Ярославів Вал, 2014.
На жовто-блакитній обкладинці цієї книжки – «матрьошка», та матрьошка, яку востаннє я бачив на ролику, що мандрував нетрями facebookу. Велика матрьошка, в якій схована ще одна менша, а в іншій — ще менша… А всередині захована чи то матрьошка, чи то демон, який, криваво усміхаючись, жорстоко дивиться на світ, прагнучи зробити з нього місиво. І цей світ пролягає на теренах України.
Така думка з’являється, коли береш до рук новий «інформаційний роман» «Гамбіт надії» Михайла Слабошпицького. Письменник вирішив, що настав час і в літературі осмислити те, що сталося в Україні протягом осені-зими 2013-2014 років. Український ЄвроМайдан перетворився на Революцію Гідності, а тепер і на матеріал для літературних розмислів. Отже, зробився міфом.Базів В. Армагеддон на Майдані : повість / Василь Базів. – К. : Український пріоритет, 2014. – 160 с.

Майдан, який пережила Україна взимку цього року, звичайно, не міг не спричинити і своєрідного літературного відгуку. За останні кілька місяців уже видано кілька антологій віршів, присвячених Майдану-2013/2014. Проте нова повість Василя Базіва «Армагеддон на Майдані»  цікава спроба письменника (і водночас дипломата, політика) передати свою версію подій.


 Рудневич М. Я з Небесної Сотні : повість / Марко Рудневич . – К . : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014 . – 182 с .
Герой повісті молодого письменника Марка Рудневича чимось нагадує селінджерівського Голдена Колфілда. 19-річний студент Макс зі Сміли легко й відверто оповідає про своє життя — про навчання, однокурсників, родину, про свою кохану дівчину Іванку, яка вчиться в Києві, а батьки хочуть відіслати її на навчання до Франції... Але стається Майдан, і Макс зі своїм другом-однолітком їде до Києва.
Зрештою, це повість про три вирішальні доби на Майдані. Ви згадаєте все, ви ще раз переживете ті тривожні лютневі дні і, мабуть, будете плакати, і ще довго пам’ятатимете простого хлопця зі щирою душею — Макса зі Сміли...

Чупа О. Бомжі Донбасу. Homo Profugos : сучасна проза / Олексій Чупа . - Івано – Франківськ : Дискурсус, 2014. – 148 с .
В передмові Юрій Іздрик зауважує: “Очікування мають здатність не справджуватися. Особливо — очікування очевидного. А цілком очевидним видавалось би, що в період, коли доля цілої країни вирішується на територіях довкола Донецького басейну, книжка автора з Макіївки під назвою “Бомжі Донбасу” виявиться гостросоціальною публіцистикою або ж т. зв. “чорним реалізмом”. Певну неоднозначність вносить хіба підзаголовок “Homo Profugos” (людина-вигнанець, бурлака), формально дублюючи назву, а по суті – маркуючи текст латиною, що може слугувати своєрідним фейс-контролем на вході в романний простір. Латина немов застерігає: не все тут так просто, як видається, а отже, не варто надто покладатися на очікування очевидного”.


Літопис самовидців: Дев'ять місяців українського спротиву / Упорядник Оксана Забужко. – К . : Комора, 2014 . – 312 с .
Від Євромайдану до АТО, від листопада 2013-го по літо 2014-го – ця книжка простежує, в хронологічній послідовності, зміну настроїв і глибинні психологічні трансформації в українському суспільстві. Колективний портрет «народження нації», що за кілька місяців пройшла шлях від мирного протесту до національно-визвольної війни, складено з найпопулярніших за цей час дописів у соцмережах, виступів в інтернеті, фраґментів новинної стрічки і т.д.           
Понад сотню авторів збірника, серед яких як відомі літератори, блогери, журналісти, так і анонімні мережеві «ніки», об’єднує одне: всі вони були живими свідками й учасниками найдраматичніших подій новітньої української історії, і всі їхні думки й почуття, оцінки й пошуки смислів зафіксовано в режимі «включеного спостереження». Читач таким чином отримує можливість доторкнутися до історії в момент її прямого творення.
Ця книга-проект Оксани Забужко є самобутнім підтвердженням нашої єдності.

Луценко Ю. По обидва боки колючого дроту. У записі Мустафи Найєма : розмова-повість / Юрій Луценко. – К . : «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2014. – 208 с .
Розмова журналіста Мустафи Найєма з Юрієм Луценком відбувалася протягом липня 2013 року, майже відразу після виходу політика з ув’язнення.
Ох і дали шпрейсу ці два феєричні шукачі справедливості — Юрій Луценко і Мустафа Найєм! Ох і поговорили! Про зустрічі тет-а-тет з Януковичем, Юлією Тимошенко, Ющенком, про школу виживання з тюремними авторитетами і кінченими ментами. Юрій Луценко не лише чудовий оратор, він ще й блискучий оповідач. Його чіпка пам’ять утримує найдрібніші деталі розмов і спостережень. Тут є все — від грубуватих жартів до найніжніших одкровень.
Це одна з найвідвертіших книжок про українські політичні і тюремні авгієві стайні. Це розмова, що тягне на повість.
                                                                                                          Іван Малкович

У НАС Є КУЛЬТУРА, МОВА, ІСТОРІЯ. НАМ Є ЧИМ ПИШАТИСЬ І ЩО ЛЮБИТИ.

 СЛАВА УКРАЇНІ!!!